นาข้าว
 
ไร่อ้อย
 
มันสำปะหลัง
 
ข้าวโพด
 
ยางพารา
 
ผลไม้
 
พืชผัก
 
         
บริษัท อินเตอร์ อโกร เทค (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่  444/2  หมู่ 18   ตำบลบ่อถ้ำ  อำเภอขาณุวรลักษบุรี  จังหวัดกำแพงเพชร   62140  ประเทศไทย
E-mail  : 
inter_agro_tech@yahoo.com   โทรศัพท์  :  081-7856018, 081-6748397, 055-747-155 โทรสาร  :  055-747-145
   
Current Pageid = 1